Постановление КМУ "О создании Государственного агенства Украины по авторским и смежным правам"

Bookmark and Share
Поиск

Помогите сайту
Z314736065105 – USD
R923661106184 – RUB
U311780723977 - UAH

Обновления
Euro Sonic Production, Euro Star OSR Records Euro Records

Календарь новостей
«  Июль 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Форма входа

PIRATAPES - сайт посвящен истории развития пиратского музыкального бизнеса в Украине

Ссылки

watch this space!
Internet Map

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

free counters

Rambler's Top100


Приветствую Вас, Гость · RSS 17-Июл-2024, 12:08

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 березня 1992 р. N 154
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1208 (1208-99-п ) від 08.07.99 )

Про створення Державного агентства України з
авторських і суміжних прав


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 576 (576-96-п ) від 29.05.96 )


На виконання Указу Президента України "Про невідкладні
заходи щодо соціального захисту діячів літератури і мистецтва в
умовах переходу до ринкових відносин" ( 75/92 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити Державне агентство України з авторських і
суміжних прав при кабінеті Міністрів України. За пропозицією
Українського республіканського агентства провести з авторських
прав (УРААП)
створення вказаного агентства провести на базі УРААПу, що
ліквідуються.

Затвердити Положення про Державне агентство України з
авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України, що
додається.

2. Установити, що Державне агентство України з авторських і
суміжних прав при Кабінеті Міністрів України здійснює свою
діяльність за рахунок комісійних відрахувань з усіх видів
авторської винагороди і нарахувань до фондів спілок, за надання
послуг українським і зарубіжним правовласникам щодо використання
творів та об'єктів суміжних прав, інших доходів, а також частково
за рахунок республіканського бюджету.

У разі необхідності передбачити для здійснення агентства
валютне фінансування на проведення розрахунків за видання та інші
види використання творів іноземних авторів, звуко- і відеозаписів,
передач ефірного мовлення інших країн установами Державного
комітету України по пресі Академії наук України, Української
телерадіокомпанії, Міністерства культури України та іншими
державними користувачами авторських і суміжних прав за їх заявками
на конкретні твори.

3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 576
( 576-96-п ) від 29.05.96 ) Міністерству економіки, Міністерству
державних ресурсів України забезпечувати Державне агентство
України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів
України матеріально-технічними ресурсами в порядку, встановленому
для органів державного управління.

4. Установити умови оплати праці працівників Державного
агентства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті
Міністрів України стосовно до умов оплати праці керівників
державних комітетів і керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату державних комітетів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р. N 10 ( 10-92-п ).

5. Установити чисельність апарату Державного агентства
України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів
України у кількості 40 чоловіків.

Дозволити агентству мати одного заступника голови і колегію у
складі 7 чоловік.

6. Державному агентству України з авторських і суміжних прав
при Кабінеті Міністрів України взяти на свій баланс основні фонди
(приміщення, обладнання) та інше майно, а також фінансові й
матеріальні ресурси ліквідованого Українського республіканського
агентства з авторських прав за станом на 1 березня 1992 року.

7. Установити, що голова, заступник голови та члени колегії
Державного агентства України з авторських і суміжних прав при
Кабінеті Міністрів України за умовами медичного, транспортного і
побутового обслуговування прирівнюються відповідно до голів
державних комітетів України, їхніх заступників і членів колегій.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 31 січня 1978 р. N 78 "Про поліпшення умов
роботи Українського республіканського відділення Всесоюзного
агентства по авторських правах".


Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів
України В.ПЄХОТА


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1992 р. N 154

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Державне агентство України
з авторських і суміжних прав

1. Державне агентство України з авторських і суміжних прав
при Кабінеті Міністрів України (ДААСП України) є органом
державної виконавчої влади і підпорядковується Кабінету Міністрів
України.

ДААСП України проводить у життя політику України у галузі
авторського права, забезпечує права і законні інтереси авторів
творів науки, літератури і мистецтва, артистів-виконавців, творців
звуко- і відеозаписів, організацій ефірного мовлення.

2. ДААСП України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), законами й іншими рішеннями Верховної Ради
України та її Президії, указами Президента України, постановами й
розпорядженнями кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.

3. Головними завданнями ДААСПу України є:

забезпечення дотримання відповідно до чинного законодавства
авторських і суміжних прав правовласників України та
правовласників інших країн і їхніх правонаступників на території
України та за її межами;
надання підтримки авторам і власникам авторських і суміжних
прав в управлінні їх майновими правами;

забезпечення обслуговування правовласників та їхніх
правонаступників на основі використання нової техніки та передових
технологій;

сприяння розширенню міжнародного наукового і культурного
співробітництва, обміну духовними цінностями, прилучення громадян
України до надбань світової культури;

розробка і здійснення пропозицій, пов'язаних з удосконаленням
законодавства в галузі авторських і суміжних прав, участю України
в міжнародній системі охорони цих прав.


4. ДААСП України відповідно до покладених на нього завдань:

а) здійснює на основі угоди з вланиками, авторських і
суміжних прав управління їх майновими правами в Україні та за її
межами. При цьому:

надає користувачам ліцензії на відповідне використання
творів; визначає за угодою з користувачами розмір і порядок
виплати винагороди, чка належить авторам за такими ліцензіями;
здійснює збір, розподіл та виплату винагороди, передбаченої
ліцензіями;

здійснює збір, розподіл та виплату винагороди, яка відповідно
до чинного законодавства належить власникам авторських і суміжних
прав, без видачі ліцензії;

провадить розрахунки з авторами інших країн, неурядовими та
іншимпи організаціями за угодами про взаємне представництво
нтересів;

веде облік підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності та осіб - користувачів авторських прав;

реєструє правовласників та об'єкти охорони авторських прав;

вживає необхідних заходів до запобігання порушенню і
відновлення порушених прав авторів і влансиків суміжних прав;

б) укладає на основі повноважень, наданих йому правласниками,
угодами або здійснює посередництво при укладанні угод про уступку
прав на використання в Україні та за її межами творів влансиків
авторських і суміжних прав, яких обслуговує ДААСП Україні;

в) здійснює за дорученням українських користувачів
посередництво при укладанні угод про придбання прав на
використання в Україні творів правовлаників інших країн;

г) надає послуги, безпосередньо пов'язані з уступкою та
придбанням авторських прав (редагування, рецензування, переклади
на інші мови, підготовка "камера-реді", виготовлення або прокат
нот та ілюстрацій, слайдів, кольороподільної плівки, фото, програм
для ЕОМ, експедирування матеріалів за угодами тощо). Здійснює на
основі відповідних повноважень посередництво при укладанні угод
між українськими юридичними і фізичними особами та юридичними і
фізичними особами інших країн на зазначені види послуг;

д) виконує відповідно до міжнародних нормативів і стандарстів
сертифікацію та реєстрацію програм для ЕОМ, інші функції; укладає
на основі повноважень, наданих праовласниками, угоди або здійснює
посередництво при укладанні угод про уступку прав на використання
програм для ЕОМ;

є) одержує і виплачує за належністю винагороду за угодами,
укладеними ДААСПом України або про його посередництві, а також
одержує за дорученнями українських правовлаників і правовлаників
інших країн і виплачує винагороди за угодами в галузі авторських і
суміжних прав, укладеними без участі ДААСПу України;

ж) надає посередницькі послуги при показі на виставках і
виставках-прадажах творів образотворчого мистецтва, а при
реалізації таких творів із збереженням за авторами прав слідування
виплачує авторський гонорар;

з) здійснює збір і виплату встановлених законодавством
відрахувань до фондів творчих спілок України та інших громадських
об'єднань на договірній основі;

і) стягує до державного бюджету відповідно до чинного
законодавства податок з винагороди, що виплачується через ДААСП
України;

к) проводить на договірній основі рекламно-інформаційну
роботу;

л) здійснює видавничу діяльність в Україні та за її межами;

м) надає на договірній основі правову допомогу щодо захисту
авторських і суміжних прав українських правовласників і
правовласників інших країн в Україні та українських правовласників
за її межами, представляє права і законні інтереси правовласників.
Одержує і виплачує за належністю суми авторського гонорару, що
надходять у результаті надання правової допомоги правовласникам.
При цьому правова допомога щодо захисту прав українських
правовласників за межами України за угодами з користувачами інших
країн, укладеними за участю ДААСПу України, здійснюється за
рахунок його валютних коштів, а за угодами, укладеними без участі
ДААСПу України, - за рахунок коштів правовласника;

н) розробляє і в установленому порядку вносить пропозиції
щодо розширення міжнародного співробітництвав галузі охорони
авторських і суміжних прав. В установленому порядку бере участь у
підготовці й укладанні міжнародних угод України про взаємну
охорону авторських і суміжних прав;

о) організує у межах своєї компетенції міжнародні наукові
конференції і симпозіуми, книжкові ярмарки, виставки, музичні
фестивалі та інші культурні й інформаційні заходи, що проводяться
в Україні та за її межами, і бере в них участь;

п) розробляє і в установленому порядку вносить пропозиції
щодо вдосконалення законодавства про авторські і суміжні права на
основі вивчення практики застосування цього законодавства, а також
міжнародного досвіду в галузі авторських і суміжних прав;

р) розвиває і зміцнює співпрацю у питаннях авторських і
суміжних прав з творчими спілками, іншими громадськими
об'єднаннями, науковими установами і закладами культури України;

с) бере участь за рахунок власних коштів у культурних,
благодійних, гуманітарних фондах України та фондах інших країн;

т) здійснює інші функції, що випливають з чинного
законодавства про авторські і суміжні права або з факту участі
України у міжнародних багато- і двосторонніх угодах про охорону
авторських і суміжних прав.


5. ДААСП України має право:

а) брати участь у роботі міжнародних і неурядових організацій
інших країн з питань авторських і суміжних прав;

б) укладати угоди з іноземними фірмами і громадянами на
представництво інтересів ДААСПу України за межами України, а також
укладати інші угоди з відповідними неурядовими організаціями, що
займаються питаннями охрони авторських і суміжних прав;

в) виконувати за угодами у межах своєї компетенції замовлення
органів державного управління, державних підприємств, установ і
організацій, кооперативних організацій, громадських об'єднань,
творчих спілок, окремих власників авторських і суміжних прав та їх
правонаступників. Розрахунки провадяться за цінами і тарифами,
передбаченими затвердженими прейскурантами, а при їх відсутності -
за договірними цінами і тарифами;

г) створювати пункти нештатних інспекторів ДААСПу України у
Республіці Крим, в обласних центрах та інших містах України;

д) відкривати в установленому порядку в інших країнах
представництва ДААСПу України, створювати малі підприємства, інші
господарські організації, у тому числі спільні, за участю інофірм,
що діють за принципами госпрозрахунку.

6. ДААСП України очолює голова, який призначається Кабінетом
Міністрів України.
Голова має заступника, якого за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України.
Голова несе персональну відповідальність за виконання
покладених на ДААСП України завдань і здійснення ним своїх
функцій.

7. для обговорення та погодження вирішення питань у ДААСПі
України утворюється колегія в складі голови ДААСПу України (голова
колегії), заступника голови за посадою, а також інших керівних
працівників ДААСПу України.
Члени колегії ДААСПу України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
Структура і штатний розпис ДААСПу України затверджується
головою Агентства в межах коштів, що спрямовуються на оплату праці
працівників апарату.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
голови ДААСПу України.

8. ДААСП України в межах своєї компетенції видає на основі та
на виконання чинного законодавства накази, організує і перевіряє
їх виконання.
ДААСП України у необхідних випадках видає разом з іншими
органами державного управління та громадськими об'єднаннями
спільні акти.

9. Для розгляду пропозицій, спрямованих на краще забезпечення
прав і законних інтересів авторів творів, артистів-виконавців,
творців звуко- і відеозаписів, організацій ефірного мовлення, та з
інших питань при ДААСПі України створюється консультативна рада з
представників авторської громадськості, творчих спілок,
заінтересованих міністерств і відомств. У ДААСПі України можуть
створюватись й інші дорадчі органи.
Склад консультативної ради та інших дорадчих органів і
положення про них затверджується головою ДААСПу України.


10. ДААСП України будує свою роботу відповідно до діючого в
його системі господарського механізму і в установленому порядку
розпоряджається одержаними доходами.
Джерелами формування доходів ДААСПу України у вітчизняній та
іноземній валюті є:

а) комісійні відрахування від сум:
авторської винагороди, одержаної чи нарахованої в Україні, а
також тієї, що надійшла з інших країн при здійсненні колективного
управління правами;
винагороди, що належать ДААСПу України за угодами, укладеними
агентствами інших країн або при їх посередництві;
винагороди, збір якої здійснює ДААСП України за дорученнями
українських та іноземних правовласників, а також за угодами,
укладеними без його участі;
нарахувань, проведених ДААСПом України до фондів творчих
спілок та інших творчих об'єднань;
винагороди за надання юридичної допомоги при захисті
авторських і суміжних прав українських та іноземних правовласників
в Україні та українських правовласників в інших країнах;

б) кошти, одержані від рекламно-інформаційної діяльності за
укладеними угодами;

в) доходи, одержані від діяльності підвідомчих підприємств і
організацій;

г) дотації з державного бюджету;

д) добровільні внески, дарунки, надходження від українських
та іноземних організацій, спілок, фірм, підприємств, установ і
окремих громадян у вигляді грошових сум;

є) інші доходи.

Розмір комісійних відрахувань із суми винагороди, збір якої
провадить ДААСП України і яка надходить із-за кордонупри
здійсненні колективного управління правами, щороку визначається за
погодженням з консультативною радою представників авторської
громадськості виходячи з видатків ДААСПу України при зборі,
розподілі й виплаті винагороди. Розмір комісійних відрахувань з
інших сум, що виплачуються через ДААСП України, визначається
відповідно до укладених угод і залежить від обсягу послуг,
надаваних ДААСПом України.
Розмір коштів з бюджету (дотацій) визначається за погодженням
з Міністерством фінансів України у проекті державного бюджету на
наступний фінансовий рік.

11. ДААСП України відповідно до Положення про господарський
механізм в установах соціально-культурної сфери може утворювати
фонди:

а) оплати праці;

б) валютний;

в) соціального розвитку;

г) спеціальний фонд винагороди.
Відрахування до валютного фонду ДААСПу України здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.

12. ДААСП України 50 процентів сум нез'ясованої і незапитаної
винагороди у вітчизняній та іноземній валюті перераховує до
бюджету і державного валютного фонду України після трьох років з
дати надходження на поточні рахунки ДААСПу України, а 50 процнгтів
можуть включатися до чергових виплат розподілюваних сум та
використовуватися на інші цілі в інтересах власників авторських і
суміжних прав, яких він представляє.

13. Агентство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, веде статистичну та бухгалтерську
звітність в установленому порядку.

14. ДААСП України є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

15. Місцезнаходження Державного агентства України з
авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України:
252030, Київ-30, вул. Леніна, 34.
Яндекс.Метрика

Рассылки Subscribe.Ru
PiraTapes - все о пиратском бизнесе!